Úvodní strana » Vybrané realizace

Vybrané realizace

Kongresové centrum Praha

K řadě nezbytných úprav, jimiž musela projít budova pražského Kongresového centra před konáním Výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v roce 2000, patřila i sanace a odstranění azbestu. Provedením těchto prací, svým rozsahem ojedinělých nejen v rámci České republiky, byla pověřena naše společnost.

Ocelová konstrukce rozlehlé budovy byla do té doby obložena azbestovými deskami Pyral. Tyto desky, popřípadě protipožární azbestové nástřiky, se však nacházely i v kanálech, rozvodech teplovodních médií, indukčních jednotkách ve všech nadzemních podlažích nebo v kabelových rozvodech.

Firma postupovala při sanaci a likvidaci azbestu v souladu s německým standardem TRGS 519 a rozsáhlá odborná měření po skončení prací prokázala, že v prostorách Kongresového centra se podařilo dosáhnout podliminitních hodnot obsahu azbestových vláken.

U.S. Steel Košice

Dosud největší zakázkou firmy, realizovanou v zahraničí, je postupná dekontaminace provozů a kanceláří v košických železárnách americké společnosti US Steel. Jednalo se o sanaci a likvidaci azbestových nástřiků a desek v části rozsáhlého areálu, který zahrnuje přibližně jeden tisíc stavebních objektů, včetně hal velkých rozměrů. Likvidace azbestového nebezpečí přitom probíhala s maximálním respektováním potřeb provozovatele, k jehož požadavkům také patřilo, aby realizace měla, co nejmenší vliv na provoz zařízení. Přestože Ekostar dekontaminoval provozy v Košicích za plného chodu, byly i v tomto případě dodržovány všechny evropské standardy pro prováděné práce.

Administrativní budova Škoda - Machine Tool Dörries Scharman

Od ledna do května roku 1994 zajišťovala firma odbornou demontáž azbestových desek v podhledech šestipodlažní administrativní budovy v Plzni pro společnost Škoda - Machine Tool Dörries Scharman. Dříve, než byly na ploše 3.000 m² ezalitové podhledy nahrazeny sádrokartonovými, provedli pracovníci Ekostaru povrchovou encapsulaci. Zároveň prostor budovy vyčistili od azbestových vláken.

Motokov

Od roku 1994 prováděla firma likvidaci azbestu ve 24-podlažní výškové budově bývalého Motokovu v Praze na Pankráci. Ocelová konstrukce této budovy byla opatřena protipožárním nástřikem Limpet s devadesátiprocentním obsahem azbestu. Firma ošetřila v budově i podhledy, které byly silně kontaminovány azbestovými respirabilními vlákny. Práce provedené v tomto objektu prošly kromě jiného úspěšně i kontrolou německé organizace TÜV.

Kolejové vozy

Firma Ekostar se podílela na rekonstrukci starších vozů pražského metra. U vagonů vyrobených v někdejším SSSR byla totiž provedena protipožární úprava z azbestového materiálu. Pracovníci Ekostaru postupně do roku 2010 odstranili materiály obsahující azbest z více než dvou stovek rekonstruovaných vozů.