Úvodní strana » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů si Vás dovolujeme informovat o platných zásadách při shromažďování a zpracování vašich osobních údajů, které se provádí v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s uvedeným obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost Ekostar spol. s r.o. se sídlem Mezi Rolemi 54/10, Praha 5, IČO: 41691971, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 4360.

Shromažďujeme identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo) pouze v souvislosti se zpracováním Vámi vyžádané cenové nabídky či informace, případně v souvislosti se samotnou realizací díla.

Získané informace nejsou dále zpracovávány ani poskytovány třetí straně.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu vzájemné komunikace a realizace zakázky a dobu nutnou pro dodržení povinností daných závaznými právními předpisy (daňové, účetní).

V případě Vašeho zájmu Vás budeme informovat o shromážděných údajích. Zároveň máte právo na provedení opravy nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů bez zbytečného odkladu. Rovněž jste oprávněni žádat bezodkladné vymazání shromážděných osobních údajů.

S dotazy a požadavky, týkajícími se Vašich osobních údajů, získaných naší společností, se na nás prosím obracejte písemně na adresu Ekostar spol. s r.o., Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, nebo ekostar@ekostar.cz. 

V případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících s ochranou Vašich osobních údajů se můžete také obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.