Úvodní strana » Sanace a likvidace azbestu » Azbestocementová potrubí

Azbestocementová potrubí

Na azbestocementová potrubí lze narazit nejčastěji v instalačních šachtách (stoupačkách) budov, kterými jsou vedena jako kanalizační potrubí. Dále byly v minulosti azbestocementové roury používány v odvětrávacích potrubích, ale i ve vodovodních potrubích.

Azbestocementové roury jsou charakteristické relativní tvrdostí materiálu, což v porovnání s jinými materiály s obsahem azbestu do jisté míry snižuje rizika spojená s únikem azbestových vláken do ovzduší. Nicméně, tento fakt nesmí vést k podcenění možných nebezpečí při manipulaci s tímto materiálem. I v případě azbestocementových potrubí dochází v důsledku neodborného provádění demontáže ke kontaminaci budov azbestovými vlákny.

Úspěšné realizace

Společnost Ekostar v minulosti realizovala demontáž a likvidaci azbestocementových potrubí v několika desítkách budov, zejména bytových domů

  • Hvězdova 1566-8 v Praze 4,

  • Přátelství 876-8 v Praze 10,

  • Tusarova 5 v Praze 7,

  • Mánesova 36 v Praze 2,

  • Smetanovo nábřeží 1185-7 v Hradci Králové,

  • Bytové domy SBD Dyje v Břeclavi,

  • Ruská 343/200 v Praze 10…

O demontáži azbestocementového potrubí

Zvolení pracovního postupu, který je uplatňován při demontáži azbestocementového potrubí závisí především na jeho umístění. Obecně, potrubí vedená mimo budovy bývají častěji demontována v tzv. otevřených kontrolovaných pásmech, tedy ve vymezených, nikoli pevně oddělených prostorech. Příkladem takové práce může být demontáž a likvidace v zemi uložených potrubí přiváděcího a zásobního vodovodního řadu  mezi vodojem a zemědělským areálem v Lišanech, kterou společnost prováděla v roce 2022. Jednalo se o dvě azbestocementová potrubí, každé o délce cca 500 m.

Naopak azbestocementová potrubí v budovách bývají nejčastěji demontována v rámci tzv. uzavřeného kontrolovaného pásma, tedy v prostoru, který je stěnami (původními i dočasně zbudovanými) na hranici kontrolovaného pásma oddělen od okolí, a v němž zajišťují odsávací zařízení vybavená odpovídajícími hepafiltry vytvoření dostatečné tlakové diference oproti okolnímu prostředí.

Typickým příkladem takových prací je odstraňování kanalizačních potrubí v instalačních šachtách. To se většinou provádí v souvislosti s výměnou dalších rozvodů v šachtě v rámci rekonstrukcí budov. Pro každou stoupačku bývá v těchto případech vytvořeno jedno kontrolované pásmo, které kromě prostoru stoupačky většinou zahrnuje i prostor přilehlých místností se vstupy do instalační šachty (nejčastěji toaleta).