Boletické panely

Systémy lehkých obvodových plášťů budov, skládající se ze sendvičových panelů s obsahem azbestu, bývaly v minulosti oblíbenou volbou opláštění zejména pro administrativní, obchodní či školní budovy. Tyto panely jsou souhrnně označovány jako tzv. boletické panely.

Ve skutečnosti se jedná o širokou řadu výrobků vyráběných různými výrobci a pod různými obchodními názvy. Pro tyto fasády je typická vnější vrstva z plochého smaltovaného skla (v menší míře z opakního skla nebo plechu) svisle členěná hliníkovými lištami. Za vnější vrstvou se pak ve složení sendvičového panelu nachází, kromě tepelné izolace z minerálních vláken jedna či dvě (zcela výjimečně i tři) azbestocementové desky v možné kombinaci s dřevovláknitými deskami z interiérové strany panelu.

Přítomnost azbestu v boletických panelech byla před několika lety často zmiňována v souvislosti s větším počtem školních budov, které byly kontaminovány azbestovými vlákny v důsledku neodborně prováděné demontáže  boletických panelů. Prakticky ve všech případech byl důvodem kontaminace fakt, že práce prováděly firmy s nedostatečnými zkušenostmi v oblasti sanace a likvidace azbestu.

Úspěšné realizace

Společnost Ekostar v minulosti úspěšně  provedla demontáž a likvidaci „boletických  panelů“ z několika desítek stavebních objektů

 • Katedra optiky UPA Olomouc,

 • žst. Ostrava hlavní nádraží,

 • Mateřská škola Jeseniova  v Praze 3,

 • ZŠ Plynárenská v Teplicích,

 • ZŠ Edisonova v Teplicích,

 • ZŠ Přibyslav,

 • ZŠ  Milíčova v Hlinsku,

 • Mateřská škola Smetanova v Plané,

 • Slovalco Žiar nad Hronom,

 • ZŠ Hluboká nad Vltavou,

 • ZŠ Maršovská v Teplicích,

 • ZŠ  Osvobození v  Pelhřimově,

 • ZŠ J.Matiegky  v Mělníku  a další.

O demontáži boletických panelů

Demontáž boletických panelů přitom patří mezi ty práce s azbestem, které by měly být prakticky vždy realizovány v rámci tzv. uzavřeného kontrolovaného pásma. Tedy v prostoru, který je od okolí prachotěsně oddělen, a to stěnami zbudovanými na hranici kontrolovaného pásma a provozem odsávacích zařízení vybavených odpovídajícími hepafiltry, které zajistí tlakovou diferenci mezi prostorem kontrolovaného pásma a okolím.Kromě toho musí být samozřejmě dodržovány všechny technologické postupy tak, aby byl výsledkem realizace prostor zbavený azbestového materiálu a dekontaminovaný od azbestových vláken.