Střešní krytiny s obsahem azbestu

Zřejmě nejviditelnějším použitím materiálů s obsahem azbestu jsou azbestocementové střešní krytiny. Eternitové šablony, ale i tzv. vlnitý eternit lze spatřit na mnoha

  • chalupách,

  • hospodářských budovách,

  • bytových domech, atd.

Nejedná se však jen o tyto střešní krytiny, v nichž lze nalézt azbestová vlákna. Rovněž některé asfaltové pásy obsahovaly v minulosti určitý podíl tzv. mikromletého azbestu.

Střešní krytiny s obsahem azbestu bývají ve většině případů demontovány v tzv. otevřeném kontrolovaném pásmu. Jedná se o vymezený a označený pracovní prostor, v němž se lze pohybovat pouze při dodržení všech zvláštních režimových opatření. Prostor kontrolovaného pásma ovšem není (na rozdíl od uzavřeného pásma) oddělen od okolí způsobem umožňujícím vytvoření tlakové diference. O to větší význam má v těchto případech řádná aplikace přípravků zabraňujících uvolňování azbestových vláken z demontovaných materiálů.

Úspěšné realizace

Společnost Ekostar realizovala demontáž a likvidaci mnoha desítek rozličných střešních krytin s obsahem azbestu. Mezi nejrozsáhlejší realizace naší společnosti v této oblasti patřilo například odstranění střešní krytiny z natavitelných asfaltových pásů  o ploše cca 6.500 m2 z objektu bývalého Obchodního centra Růže v Praze 4 v roce 2015. Po  odstranění materiálů s obsahem azbestu bylo obchodní centrum demolováno v souvislosti s rozšiřováním Centra Chodov.

K nejzajímavějším objektům, z nichž naše společnost odstraňovala azbestocementové šablony, pak patří například Výstavní budova Náprstkova muzea v Praze 1. Demontáž a likvidace azbestocementových šablon probíhala v roce 2014.