Úvodní strana » Sanace a likvidace azbestu

Sanace a likvidace azbestu

Společnost Ekostar provádí nejen sanaci a likvidaci azbestu zabudovaného v budovách, ale i likvidaci azbestu zapracovaného ve strojních a dalších zařízeních. V oblasti likvidace azbestového nebezpečí je nejzkušenější českou firmou. Ekostar se zabývá problematikou azbestu již od roku 1993 a společnost je k jejímu řešení vybavena technicky i personálně. Zároveň je držitelem odpovídajících oprávnění či certifikací.

Nabídka v oblasti likvidace azbestového nebezpečí

  • Zjištění přítomnosti azbestových materiálů v objektu

  • Vypracování projektu likvidace

  • Demontáž, sanace a likvidace azbestu

  • Uzavření azbestového materiálu enkapsulantem s možností ponechání na původním místě

  • Odborná demontáž azbestového materiálu při aplikaci německé normy TRGS 519

  • Vyčištění objektu od respirabilních vláken pod stanovený limit a zajištění kontrolního měření přítomnosti respirabilních azbestových vláken ve vzduchu včetně vystavení protokolu

  • Poradenství v oblasti odstraňování škodlivých účinků azbestu

Další informace