Úvodní strana » Sanace a likvidace azbestu

Sanace a likvidace azbestuDan, personální propust.jpg

Společnost Ekostar provádí nejen sanaci a likvidaci azbestu zabudovaného v budovách, ale i likvidaci azbestu zapracovaného ve strojních a dalších zařízeních. Ekostar se zabývá problematikou azbestu již od roku 1993 a společnost je k jejímu řešení vybavena technicky i personálně. Zároveň je držitelem odpovídajících oprávnění či certifikací.

Nabídka v oblasti likvidace azbestového nebezpečí

  • Zjištění přítomnosti azbestových materiálů v objektuVypracování projektu likvidace

  • Zřízení kontrolovaného pásma

  • Ošetření materiálů s obsahem azbestu enkapsulantem

  • Vyčištění objektu od respirabilních vláken pod stanovený limit a zajištění kontrolního
    měření přítomnosti respirabilních azbestových vláken ve vzduchu včetně vystavení protokoluodsavač s obsluhou.jpg

  • ikvidace vzniklého odpadu s obsahem azbestu

  • Poradenství v oblasti odstraňování škodlivých účinků azbestu

Další informace