Úvodní strana » Antivibrační desky

Antivibrační desky

Antivibrační desky nabízené společností Ekostar jsou trvale pružné, vyrobené na bázi elastické kompozitní hmoty zhotovené z pryžového granulátu pojeného polyuretanovým pojivem. Tyto výrobky se vyznačují schopností tlumit přenos vibrací a strukturálního hluku mezi jejich zdrojem a okolním prostředím, čímž působí jako "vibroizolace". Vibroizolace může být provedena přímo na zdroji vibrací a strukturálního hluku nebo také u příjemce - na chráněné konstrukci.

Nejčastější aplikace:

  • Při výstavbě nových a rekonstrukci starých kolejových tratí. Vhodným umístěním v konstrukci kolejového lože se zajistí efektivní omezení přenosu otřesů a vibrací z kolejového vozidla do okolního prostředí.

  • Pružné podložky pod hlučné stroje a plovoucí základy strojů (generátory, ventilátory, transformátory apod.) minimalizují vliv provozu strojů a zařízení na okolní konstrukce.

  • Sekundární ochrana staveb - při výstavbě objektů v blízkosti kolejových staveb bez aktivní vibroizolace. Brání zavlečení rušivých vibrací například z blízkého metra, železnice či tramvaje.

  • Odstranění kročejového hluku. I běžnou činností jako je chůze, mohou vznikat rušivé vibrace a hluk, které je nutné kvalifikovaným řešením eliminovat.

Antivibrační desky dodává Ekostar v 8 provedeních, schopných řešit vibroizolace v celé šíři možných aplikací.

Antivibrační desky dodávané společností Ekostar jsou odolné vůči působení destilované vody i vodných roztoků kyselin, zásad a solí. Materiál je odolný vůči mikrobům, je chemicky neutrální, zdravotně nezávadný.

Předpokladem účinné a správně fungující vibroizolace je správný návrh technického řešení dané situace a její kvalifikovaná montáž. Ekostar nabízí technickou pomoc při kvalifikovaném návrhu vibroizolace a zajištění nebo vedení montáže.

Hmotnost: dle typu 600 až 1000 ± 50 kg/m3
Barva: černá
Hořlavost: C3
Tloušťka desek: 5 až 100 mm
Standardní rozměr: 500 × 500 mm,
1500 × 600 mm
jiné rozměry možné po projednání