Úvodní strana » Sanace a likvidace azbestu » Cena prací s azbestem

Cena prací s azbestem

Cena odstraňování materiálů s obsahem azbestu musí být kalkulována individuálně pro každý objekt a zakázku. I v případě prácí shodného charakteru jednotková cena se v mnoha ohledech liší, např.:

  • detaily konstrukce,

  • poloha objektu,

  • celkový rozsah prací,

  • konkrétní zadání, atd.

Nicméně, vzhledem k častým žádostem zákazníků o sdělení alespoň orientační ceny, neboť připravují rekonstrukci či demolici objektu a nemají ani „řádovou“ představu o cenové úrovni prací s azbestem, uvádíme vybrané jednotkové ceny.  Jedná se o rozpětí, v němž se cena, dle našich zkušeností, nejčastěji pohybuje, s tím, že v konkrétním případě se může lišit oběma směry. Obecně samozřejmě platí, že u prací malého rozsahu je jednotková cena spíše vyšší.

Odstraňovaný materiál s obsahem azbestu Jednotková cena bez DPH
eternitové šablony 350 – 800 Kč/ m2 střechy
azbestocementové vlnovky 300 – 750 Kč/ m2 střechy
natavitelné pásy s obsahem azbestu 350 – 900 Kč/ m2 střechy
„boletické panely“ 1 000 – 4 500 Kč/ m2 fasády
azbestocementová potrubí (ve stoupačkách) 2 500 – 6 500 Kč/ bm potrubí

Uváděné ceny již zahrnují veškeré práce spojené s demontáží a likvidací azbestu, prováděné naší společností, tedy:

  • Zpracování hlášení prací s azbestem dle zák. 258/2000 Sb. a vyhl. 432/2003 Sb. a jeho předložení k posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienická stanice)

  • Vytvoření kontrolovaného pásma pro realizaci prací a jeho provoz

  • Ošetření azbestových materiálů encapsulanty

  • Demontáž azbestu

  • Zabalení odpadu, jeho označení dle legislativních předpisů

  • Odvoz a uložení vzniklých odpadů na oprávněné skládce