Reference 2007

VCES a.s. - bytová zóna Malešice - zateplení stropu

Společ. vlastníků jednotek domu č.p. 557 - 58/II - obytný dům - Cvikov - zateplení objektu, stavební práce

Společ. vlastníků jednotek domu č.p. 559 - 60/II - obytný dům - Cvikov - zateplení objektu, stavební práce

Kablo Elektro a.s. - výrobní hala - demontáž azb. desek, likvidace azbestového nebezpečí

Metrostav a.s. - budova FN v Motole - zateplení objektu

Stimbuilding a.s. - výšková kancel. budova - odstranění azbestových materiálů, likvidace azbestového nebezpečí

Metrostav a.s. - rezidenční čtvrť - bourání, stavební práce

Společ. vlastníků jednotek domu č.p. 578/II - obytný dům - Cvikov - zateplení objektu, stavební práce

Společ. vlastníků jednotek domu č.p. 1006 a 1054 - obytný dům - Č. Lípa - zateplení objektu, stavební práce

SHC Management Prague - budova hotelu - odstranění azbestových desek z výtahové šachty

Kruh a.s. - budova Veleslavínská 1 - demontáž a likvidace azbestocementových materiálů

Metrostav a.s. - hotel Hilton - Praha - demontážní a bourací práce