Úvodní strana » Zateplování fasád

Zateplování fasád

Zateplování fasád provádí firma kontaktními zateplovacími systémy. Používanými izolanty jsou přitom minerální vlákno a fasádní polystyrén. Společnost Ekostar pracuje s certifikovanými systémy, které jsou zařazeny v kvalitativní třídě „A“.

Firma je uvedena v seznamu odborných dodavatelů pro program Ministerstva životního prostředí ČR Zelená úsporám.